Witaj na stronie firmy KAMA 24 Adam Cibor
KAMA 24 Adam Cibor

O nas

Firma KAMA 24 Adam Cibor likwiduje szkody:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych, czyli ryzyk nazwanych oraz all-risk,
 • powstałe w wyniku kradzieży czy rabunku,
 • szkody z Odpowiedzialności Cywilnej,
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym,
 • CARGO krajowe,
 • ryzyk budowlanych,
 • ryzyk montażowych,
 • wszystkich ryzyk związanych z kontraktem,
 • utraty zysku,
 • OC komunikacyjne,
 • AC.
Przedmiot i zakres wykonywanego zlecenia likwidacji szkód, za każdym razem dostosowany jest indywidualnie do potrzeb, wymogów, a także wytycznych i procedur przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Zapraszamy do współpracy!

Firma KAMA 24 Adam Cibor jest jedną z największych firm w Polsce specjalizującą się w likwidacji szkód na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Prosperujemy na rynku od 2011 roku.

Firma założona została przez Adam Cibora, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Obecnie KAMA 24 Adam Cibor posiada szeroko rozbudowaną sieć likwidatorów z całej Polski. Wszyscy pracownicy są osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód różnego typu oraz z różnych ryzyk, a także posiadają wysokie kompetencje dopełniane bieżącymi szkoleniami merytorycznymi.

Dzięki współpracy m.in. z ekspertami z zakresu budownictwa lądowego, energetyki, przemysłu maszynowego, pożarnictwa czy rzeczoznawcami samochodowymi firma zapewnia pełne spektrum możliwości realizacji szkód.

W razie potrzeby, podczas pełnej likwidacji szkody przedstawiamy Towarzystwu Ubezpieczeniowemu kilka ofert na restytucję, a także poszukujemy podmiotów chętnych do odkupu uszkodzonego mienia w celu zminimalizowania wartości szkody.

Codzienne dążenie do osiągania wyznaczanych sobie celów oraz nieustanne podnoszenie standardów, możliwe jest dzięki budowaniu zespołu z doświadczonych pracowników, a także nawiązywaniu współpracy z ekspertami w swoich dziedzinach.