Witaj na stronie firmy KAMA 24 Adam Cibor
KAMA 24 Adam Cibor

Kontakt

Adres email zgłaszania szkód:
szkody@kama24.pl

Centrala firmy - biuro Zarządu
ul. Złota 7/18
00-019 Warszawa

Oddział
ul. Wojska Polskiego 15
26-600 Radom
Adam Cibor
tel. 48 370-35-24
e-mail: a.cibor@kama24.pl

Siedziba
Makowiec
ul. Grota Roweckiego 3E
26-640 Skaryszew
tel/fax 48 377-30-19
Adam Cibor
tel. 48 370-35-24
e-mail: a.cibor@kama24.pl

KAMA 24 Adam Cibor wpisana do rejestrów przedsiębiorców KRS 0000582964 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,pod nr 0000398233

NIP 5252634043, REGON 362841147,


Pokaż Kama24 na większej mapie