Witaj na stronie firmy KAMA 24 Adam Cibor
KAMA 24 Adam Cibor

Oferta

Firma KAMA 24 Adam Cibor na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych zajmuję się usługą w zakresie technicznej oraz merytorycznej likwidacji szkód.

Likwidacja techniczna zawiera:

  • wykonanie oględzin miejsca zdarzenia wraz ze sporządzeniem protokołu szkody,
  • wykonanie fotograficznej dokumentacji miejsca szkody,
  • wyliczenie wartości szkody,
  • analiza roszczeń, weryfikacja kosztorysów.

Likwidacja merytoryczna zawiera:

  • wykonanie oględzin miejsca zdarzenia wraz ze sporządzeniem protokołu szkody,
  • wykonanie fotograficznej dokumentacji miejsca szkody,
  • wyliczenie wartości szkody,
  • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do zajęcia stanowiska w sprawie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
  • sporządzenie raportu do szkody.